Členské poplatky

            

Platí se pouze roční hrací poplatek podle věkové kategorie.

Člen GCCSH má v ceně ročního poplatku hry ZDARMA na: 
►   Molitorově     4x 18 jamek ZDARMA a od 5té hry 600,- fee

Roční hrací poplatky 2023

 Cena  

QR Platba

Dospělí 8 900,-
Senioři nad 65 let 5500,-
Studenti 18-25 let 5500,-
Mládež 12-17 let 3300,-
Děti do 11ti let 1000,-

Termín úhrady ročního hracího poplatku je 28. února 2023

Při platbě do 31.12.2022 obdrží člen 2x voucher na 18. jamek na našem hřišti. 

Definice:

 • Studenti 18-25let, platí roční poplatek 5500,-Kč. Je třeba předložit potvrzení o studiu. Poplatek je platný pouze pro studenty denního studia, neplatí pro dálkově studující. Potvrzení z fakulty musí obsahovat "student denního studia" a musí být zasláno na klub e-mailem nebo poštou.
   
 • Senioři od 65 let, platí i pro Ty, kteří v roce 2023 slaví 65let 

Možnosti úhrady poplatků:

(preferovaná varianta => převodní příkaz, složení hotovosti, QRcode vedle poplatku)

POZOR ZMĚNA REG.ČÍSEL
Nově se druhá položka rozšiřuje o jednu cifru, takže nová podoba je KKKCCCCC, tedy KKK (3 místa) a CCCCC (5 míst).

Stávající čísla byla upravena o jednu vloženou nulu na první pozici C. Např. místo 0010034 je nyní 00100034.

 1. Převodním příkazem 

  Číslo účtu:                2401739040/2010
  Variabilní symbol:   Vaše členské registrační číslo (8 čísel !!!)
  Poznámka:                Jméno a příjmení
   

 2. Složením hotovosti

  Číslo účtu:                2401739040/2010
  Variabilní symbol:   Vaše členské registrační číslo (8 čísel !!!)
  Jako variabilní symbol neuvádějte prosím rodné číslo!!!