Členské poplatky

 

Vstupní poplatky

Cena

Dospělí, důchodce * 10.000,-
Mládež do 15 roků, studenti do 25 let* 1.000,-

* V případě vstupu do klubu platí nový člen pouze vstupní poplatek a roční hrací poplatek pro daný rok je ZDARMA!

Roční hrací poplatky

Cena

Dospělý 6.500,-
Studenti do 25 let, důchodci do 70 let 2.800,-
Mládež do 18 let, důchodci nad 70 let 1.400,-
Mládež do 12 roků   700,-

Slevy:

 • V případě, že doporučíte do klubu nového člena, který si zakoupí dospělé aktivní členství, získáváte slevu 2 000,-Kč ze svého ročního členského příspěvku na následující rok. Sleva platí pouze pro ty stávající členy, kteří si platí aktivní roční členský příspěvek. Pro více informací kontaktujte manažera klubu. Alternativou slevy je získání 5 voucherů na hřiště.
   
 • Studenti, kteří v roce 2018 nedovrší 26 let, platí snížený roční poplatek 2.800,-Kč. Je třeba předložit potvrzení o studiu. Poplatky jsou platné jen pro studenty denního studia, neplatí pro dálkově studující. Potvrzení z fakulty musí obsahovat "student denního studia" a musí být zasláno na klub e-mailem nebo poštou.
   
 • Senioři, kteří předloží důchodový výměr, mají nárok na snížený roční hrací poplatek ve výši 2.800,-Kč. Musí být zasláno na klub e-mailem nebo poštou.

Možnosti úhrady poplatků:

 1. Převodním příkazem 

  Číslo účtu:                19-6013850247/0100
  Variabilní symbol:   Vaše členské registrační číslo (7 čísel)
  Poznámka:                Jméno a příjmení
   

 2. Složením hotovosti

  Číslo účtu:                19-6013850247/0100
  Variabilní symbol:   Vaše členské registrační číslo (7 čísel)
  Jako variabilní symbol neuvádějte prosím rodné číslo. 
   

 3. Platbou složenkou typu A

  Název účtu adresáta:              GCCSH
  Název a sídlo pen. ústav:       KB Hlinsko
  Číslo účtu:                                 19-6013850247/0100
  Variabilní symbol                    Vaše členské registrační číslo (7 čísel)
  (preferovaná varianta – převodní příkaz nebo složení hotovosti)

Roční hrací poplatky prosím uhraďte do 15. března daného roku. Děkujeme!