Místní pravidla

Místní pravidla:

 • Příčné vodní překážky jsou vyznačeny žlutými kolíky.
 • Podélné vodní překážky jsou vyznačeny červenými kolíky.
 • Z půdy v opravě, která je vyznačena modrými kolíky, je hra zakázána. Hráč musí použít úlevu dle pravidla 25-1.
 • Pokud stromek, který je označený modrým kolíkem, překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, hráč musí použít úlevu dle pravidla 25-1.
 • Po levé straně dráhy č. 5 je bílými kolíky vyznačen vnitřní "out", který platí jen pro hru na této jamce.
 • Po pravé straně dráhy č. 7 je bílými kolíky vyznačen vnitřní "out", který platí jen pro hru na této jamce.
 • Po levé straně dráhy č. 9 je bílými kolíky vyznačen "out", který platí jen pro hru na této jamce.
 • Zabořený míč je možno kdekoli v poli beztrestně zvednout, očistit a spustit podle pravidla 25-2.
 • Koleje vyjeté vozidly jsou kdekoli v poli považovány za půdu v abnormálním stavu.
 • Kameny v bankru (od 1 cm) jsou pohyblivé závady (pravidlo 24-1).

 

Základní pravidla golfové etikety platná na hřišti GCCSH:

 • Dodržuj etiku oblékání a dbej, ať ji dodržují i tví hosté
 • Vždy nahlaš započetí své hry v recepci
 • Chovej se při hře tiše a kultivovaně
 • Nenarušuj koncentraci spoluhráčů
 • Dodržuj pravidla fair play a rychlost hry
 • Na jamkovišti oprav stopy po dopadu míčku
 • Vrať a zašlápni vyseknutý „řízek“
 • Neprováděj cvičný švih na odpališti
 • Urovnej po sobě písek v bunkru
 • Uvolni hrací dráhu rychlejšímu flightu i bez požádání vždy, kdykoli je před Tebou alespoň jedna celé dráha volná
 • Vždy dbej na to, abys zanechal hřiště v lepším stavu než bylo před započetí tvé hry
 • Odpadky a nedopalky odhazuj do příslušných nádob
 • Přichází-li bouřka, okamžitě přeruš hru
 • Po ukončení turnajové hry neprodleně odevzdej skorkartu podepsanou tebou i zapisovatelem
 • Při opakovaném porušení některého z těchto pravidel, může být hráč vykázán ze hřiště, případně diskvalifikován z turnaje, bez nároků na vrácení hracích poplatků.