1. OTEVŘENÝ TURNAJ MLÁDEŽE „VE STOPÁCH VELKÉ PARDUBICKÉ“

Datum novinky: 
21.03.2013

Pozvánka na „1. OTEVŘENÝ TURNAJ MLÁDEŽE DO 18 LET v EXTRÉMNÍM GOLFU DVOJIC „Texas Scramble“ - „VE STOPÁCH VELKÉ PARDUBICKÉ“. Více informací zjistíte v celém článku.

Hraje se na 12 jamek  - par 47 v tradičním extrémním golfovém prostředí kurzu Velké pardubické v SYNTHESIA PARKU v délce 2.610 m

 

Pořadatelé turnaje    GCCSH - Petr Cejnar
                                           Dostihový spolek a.s. - Petr Pucandl

Soutěžní výbor:          GCCSH – Bedřich Petráň II.
                                          GCPA – Bohumila Hanusová
                                          GCKH – Veronika Holišová

Termín a místo:  Pátek  5.4.2013  na Dostihovém závodišti v Pardubicích.

Zahájení: Prezentace hráčů v 14,00 až 14,45 hodin a v 14,50 hodin instruktáž v tribuně v prostorách Dostihového spolku o průběhu turnaje, Místních pravidlech a bezpečnosti při hře.

Start: Canon start v 15,25 hodin.

Uzávěrka přihlášek: Do čtvrtka 4.4.2013 do 16,00 hod. na e-mail: pcejnar@volny.cz nebo na tel.č. 608 121 031 . Pořadatel turnaje a soutěžní výbor si vyhrazují právo zařadit do turnaje hráče i v den startu. Mimo soutěže družstev se mohou zúčastnit turnaje i dvojice v rámci soutěže nejlepších dvojic.

Startovné:                  Každý hráč ve dvojici 100,- Kč.

Občerstvení:              Do bagu.

Sestavení  flajtů:       Bude provedeno ze dvou dvojic - v případě většího počtu přihlášených budou ve flajtu dvojice tři.

Hrací podmínky:       Podle Pravidel golfu a Místních pravidel.

Způsob hry:               Každý hráč z dvojice zahraje svůj míč z odpaliště příslušné jamky. Druhou a další rány hrají oba hráči z místa polohy míče v lepší pozici, kterou si sami vyberou. Za dohranou jamku se považuje stav, kdy míč leží ve vyznačeném  kruhovém prostoru kolem jamkové tyče o průměru 40 cm. Míček musí zůstat v tomto prostoru.

Trénink:                 Umožněn v den turnaje od 12,00 do 13,00 hodin na hřišti.

Výsledky: Vítězi se stává družstvo s nejnižším počtem ran. Počet dvojic družstva zahrnutých do výsledků bude upřesněn soutěžním výborem v rámci instruktáže. Při rovnosti rozhoduje nejnižší počet ran nejlepší dvojice družstva, resp. druhé dvojice, atd..

Vložené soutěže: Dvojice s nejnižším výsledkem,  Nearest To Pin na jamce č. 18. 

Ceny: Putovní pohár pro vítězné družstvo a ceny pro nejlepší první tři páry turnaje a vítěze Nearest To Pin. 

Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po ukončení turnaje.

Na Vaši účast a milé setkání se těší pořadatelé a členové soutěžního výboru.