Členská registrační čísla - úprava, rozšíření

Datum novinky: 
29.10.2020

Přinášíme Vám nejnovější informace z Česká golfová federace
Z důvodu rychlého vyčerpávání prostoru možných členských registračních čísel v rámci některých klubů, bylo přistoupeno k rozšíření této položky tak, aby byla vytvořena dostatečná rezerva.
Doposud měla členská registrační čísla podobu KKKCCCC, kde KKK (3 místa) bylo registrační číslo klubu v rámci databáze ČGF a CCCC (4 místa) členské číslo hráče/člena v rámci daného klubu.
Nově se druhá položka rozšiřuje o jednu cifru, takže nová podoba je KKKCCCCC, tedy KKK (3 místa) a CCCCC (5 míst).

Přinášíme Vám nejnovější informace z Česká golfová federace
Z důvodu rychlého vyčerpávání prostoru možných členských registračních čísel v rámci některých klubů, bylo přistoupeno k rozšíření této položky tak, aby byla vytvořena dostatečná rezerva.
Doposud měla členská registrační čísla podobu KKKCCCC, kde KKK (3 místa) bylo registrační číslo klubu v rámci databáze ČGF a CCCC (4 místa) členské číslo hráče/člena v rámci daného klubu.
Nově se druhá položka rozšiřuje o jednu cifru, takže nová podoba je KKKCCCCC, tedy KKK (3 místa) a CCCCC (5 míst).
Stávající čísla byla upravena o jednu vloženou nulu na první pozici C. Např. místo 0010034 je nyní 00100034.
V rámci vyhledávání/identifikace hráče/člena je nově potřeba registrační číslo zadávat v novém, plném osmiciferném formátu (tedy např. "00100034"), nebo jako dvě skupiny cifer oddělené nenumerickým znakem, kdy nemusí být dodrženy levostranné nuly (tedy např. "1 34" nebo "1-34"). Vyhledávání podle starého formátu není, s ohledem na možnou nejednoznačnost, nadále možné.
Omlouváme se, pokud v důsledku této změny došlo k nějaké dočasné nefunkčnosti návazných systémů, ale změna již byla nevyhnutelná.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem