Členské shromáždění 2019

Datum novinky: 
03.02.2019

Členské shromáždění se bude konat v Pensionu Hamerská krčma 17.2.2019 od 14:00.

Program:

· Zahájení

· Volba komisí (mandátová, návrhová, volební)

· Zpráva prezidenta

· Zpráva o hospodaření

· Zpráva revizora

· Zpráva komise STK

· Zpráva komise pro práci s mládeží

· Zpráva komise pro hřiště

· Volby do orgánů GCCSH

· Různé a diskuze

· Usnesení

· Závěr

 

Možnost zastoupení plnou mocí

Každý člen GCCSH s hlasovacím právem může být na Shromáždění členů zastoupen na základě plné moci. Tato plná moc nemusí být úředně ověřená. Každý člen s hlasovacím právem může zastupovat pouze jednoho dalšího člena GCCSH. Vzor plné moci najdete na našich webových stránkách v sekci pro členy.

 

Vouchery

Jako tradičně budete mít také možnost si pořídit Vouchery pro hru na hřišti. Pouze na členském shromáždění budou k dispozici vouchery na jednodenní vstup na hřiště za 200,- Kč. Vzhledem k výhodnosti nabídky platí omezení, jeden příchozí – maximálně 5 voucherů. Dále budou k dispozici: birdie karta, klubová trička a jiné praktické předměty s logem GCCSH.