Členské shromáždění GCCSH

Datum novinky: 
22.02.2017

Vážení členové,

letošní členské shromáždění GCCSH se bude konat v neděli 19.3. od 15 hodin v restauraci St. Patrick v Pardubicích. Všem členům klubu byly poštou odeslány "Hamerské Novinky" s pozvánkou. Pokud Vám dopis nedorazil, tak na Vás pravděpodobně nemáme aktuální adresu. V tomto případě nás prosím kontaktujte.

​Program členského shromáždění

 • Zahájení
 • Volba komisí (mandátová, návrhová)
 • Zpráva prezidenta
 • Zpráva o hospodaření
 • Zpráva revizora
 • Zpráva komise STK
 • Zpráva komise pro práci s mládeží
 • Zpráva komise pro hřiště
 • Volba do orgánů GCCSH
 • Různé a diskuze
 • Usnesení
 • Závěr

Přijďte na členské shromáždění! Podílejte se aktivně na chodu našeho klubu! Informujte se o životě klubu, hospodaření, sportovní činnosti atd. Přijďte vyjádřit svůj názor, zajímá nás!

Odměnou za účast může pak být přímo na místě členská kartička pro rok 2017.

Možnost zastoupení plnou mocí

Každý člen GCCSH s hlasovacím právem může být na shromáždění členů zastoupen na základě plné moci. Tato plná moc nemusí být úředně ověřená. Každý člen s hlasovacím právem může zastupovat pouze jednoho dalšího člena GCCSH. Vzor plné moci najdete na našich webových stránkách v sekci pro členy.

​K dispozici na shromáždění

Opět budete mít také možnost si pořídit Vouchery pro hru na hřišti. Pouze na členském shromáždění budou k dispozici vouchery na jednodenní vstup na hřiště za 200,- Kč. Vzhledem k výhodnosti nabídky platí omezení, jeden příchozí – maximálně 5 voucherů. Dále budou k dispozici: golfová pravidla, birdie karta, klubová trička, vypichovátka a jiné praktické předměty s logem GCCSH.

Těšíme se na shromáždění členů na shledanou :-)