Shromáždění členů GCCSH

Datum novinky: 
04.02.2012

se bude konat dne 24.3. od 14:00 v restauraci St. Patrick, adresa: Anenská 2641; Pardubice 530 02

 

Program členského shromáždění GCCSH:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí ( mandátová, návrhová )
 3. Zpráva výboru GCCSH o činnosti za uplynulé období
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Zpráva revizora
 6. Zpráva komise STK
 7. Zpráva komise pro práci s mládeží
 8. Zpráva komise pro hřiště
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr 

Pozvánky pro členy budou odeslány do 15. února 2012. Prosíme členy, kteří neobdrží pozvánku a instrukce o zaplacení členského poplatku na rok 2012, aby kontaktovali managera klubu GCCSH. Pozvánka jim bude zaslána dodatečně.

Shromáždění členů GCCSH