TCM - Junior Golf

Představujeme vám Tréninkové Centrum Mládeže

Také letos pořádáme každý týden tréninky našich juniorů. Na výroční konferenci ČGF byl našemu klubu udělen statut TRÉNINKOVÉHO CENTRA MLÁDEŽE. Hlavní cíl TCM je vybudovat dlouhodobý a funkční systém výchovy dětí, díky kterému se rozšíří juniorská základna a budou identifikováni noví talentovaní hráči. Hlavními součástmi tohoto systému je metodická práce s mládeží, zázemí, profesionální trenéři, cvičitelé a finanční prostředky.

Tréninkové skupiny

V dubnu probíhá rozdělení našich juniorů do 4 skupin dle výkonnosti

 • Pondělí
 • Úterý
 • Středa
 • Čtvrtek

Členové TCM se účastní různých golfových tour (U.S. Kids Golf Tour ,Dětská Tour Severovýchod, Národní Tour Mládeže, Czech Golf Amateur Tour) a ostatní se věnují přípravě na zkoušku golfové způsobilosti.

Připravujeme se na reprezentační kvalifikace celorepublikových soutěží družstev (do 16 let, do 14 let,do 18 let a dívky do 18 let). Naším cílem je opět postoupit mezi nejlepší osmičku v ČR a obhájit tak úspěšná umístění z let minulých.

Někteří naši junioři jsou již zařazeni do širší reprezentace mužů, kteří se účastní II. ligy.
 

CÍL GOLFISTY

Základní povinností je zvládat dobře školu!

 • Nastavení cílů = sen hráče
 • Soustředit se na cíl

Cíle konkrétní a měřitelné!

 1. Rozhodnout se, co chci
 2. Co vše tomu musím obětovat!

Nastavení cílů = na různých úrovních

 1. Udělat si obrázek, co chci dosáhnout a tomu obětovat
 2. Rozdělit velký cíl na menší cíle (postupné kroky), např. nejlepší v klubu, nejlepší v kategorii.
  Dále reprezentace apod.

Nejvyšší cíl cca za 10 let, postupné cíle = kratší období

Vymezit si kladné a negativní strany:

 1. Co chci být                                            Co nechci být
 2. Co chci dělat                                         Co nechci (nemohu) dělat
 3. Co chci mít                                            Co nechci (nemohu) mít
 4. Co tomu chci dát                                  Co nechci obětovat, čeho se nechci vzdát

Např.: Chci trénovat 4x týdně              Nemám odvoz rodičů na hřiště (jen 3x)
Chci HCP 10 = trénink 4x týdně           Nemohu se dívat na seriály v televizi

Cíl musí obsahovat všech 5 kroků:

 1. Identifikovat a napsat cíl
 2. Stanovit termín dosažení, časové omezení
 3. Zjistit jaké znalosti a dovednosti budu potřebovat
 4. Jaké překážky musím překonat
 5. Vytvořit plán akce pro dosažení cíle
 • Nesmím to vzdát, musím zůstat u stanoveného cíle!
 • Nikdy neztratit víru ve svůj cíl!
 • Neodkládat úkoly na jindy (na zítra)
 • Dodržovat sestavený plán
 • Pokud cíl dosáhnu brzy, nastaven málo, další krok udělat těžší.
 • Pokud nelze cíl splnit, nutno korigovat, další krok udělat lehčí.
 • Nemohou být nastaveny nemožné (nesplnitelné) cíle, ztráta motivace

 

S             Specific                     cíl specifikován

M           Measurable              měřitelný

A             Attainable               dosažitelný

R             Relevant                 menší podcíle směřují k hlavnímu cíli

T             Time-bound           časově ohraničený

TCM - Junior Golf
TCM - Junior Golf
TCM - Junior Golf
TCM - Junior Golf
TCM - Junior Golf