Shromáždění členů GCCSH

Datum akce: 
16.03.2014

Místo a termín konání:

neděle 16.března od 15:00 restaurace St. Patrick, adresa: Anenská 2641; Pardubice

Program členského shromáždění:

 • Zahájení
 • Volba komisí (mandátová, návrhová)
 • Zpráva výboru GCCSH o činnosti za uplynulé období
 • Zpráva o hospodaření
 • Zpráva revizora
 • Zpráva komise STK
 • Zpráva komise pro práci s mládeží
 • Zpráva komise pro hřiště
 • Projednání změn ve stanovách
 • Různé a diskuze
 • Usnesení
 • Závěr

 

Možnost zastoupení plnou mocí

Každý člen GCCSH s hlasovacím právem může být na Shromáždění členů zastoupen na základě plné moci. Tato plná moc nemusí být úředně ověřená. Každý člen s hlasovacím právem může zastupovat pouze jednoho dalšího člena GCCSH. Vzor plné moci najdete na našich webových stránkách v sekci pro členy.

 

Proč přijít na členské shromáždění?

Podílejte se aktivně na chodu našeho klubu, informujte se o životě klubu, hospodaření, sportovní činnosti, atd., přijďte vyjádřit svůj názor, zajímá nás!

 

Vouchery pro hru na hřišti

Chcete si jít zahrát v Hamrech i s nečleny klubu? Budete mít možnost si pořídit Vouchery pro hru na hřišti. Pouze na členském shromáždění budou k dispozici vouchery na jednodenní vstup na hřiště za 200,- Kč. Vzhledem k výhodnosti nabídky platí omezení, jeden příchozí – maximálně 5 voucherů. Mimo voucherů budou k dispozici:nová birdie karta, klubová trička a jiné praktické předměty s logem GCCSH.

Těšíme se na setkání!
Golf & Country Club Svobodné Hamry