Shromáždění členů Golf & Country Clubu Svobodné Hamry

Datum akce: 
24.03.2012

Shromáždění členů Golf & Country Clubu Svobodné Hamry

se bude konat dne 24.3. od 14:00 v restauraci St. Patrick. Adresa: Anenská 2641; Pardubice 530 02 
 

Program členského shromáždění GCCSH:

 • Zahájení
 • Volba komisí ( mandátová, návrhová )
 • Zpráva výboru GCCSH o činnosti za uplynulé období
 • Zpráva o hospodaření
 • Zpráva revizora
 • Zpráva komise STK
 • Zpráva komise pro práci s mládeží
 • Zpráva komise pro hřiště
 • Různé
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

Pozvánky pro členy budou odeslány do 15. února 2012. Prosíme členy, kteří neobdrží pozvánku a instrukce o zaplacení členského poplatku na rok 2012, aby kontaktovali managera klubu GCCSH. Pozvánka jim bude zaslána dodatečně.