Klub

O nás

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. (GCCSH) je zapsaný spolek, založený v roce 1995 s posláním vycházejícím z našich stanov - cíle činnosti GCCSH jsou:

  • Rozšíření golfu do východních Čech
  • Vytvoření podmínek pro aktivní provozování golfové hry včetně služeb spojených s touto činností
  • Výchova a výuka golfu se zaměřením na nové členy a mládež
  • Napomáhání rozvoji turistického ruchu ve východních Čechách

Pro naplnění výše uvedených cílů GCCSH postavil a provozuje devítijamkové golfové hřiště ve Svobodných Hamrech v obci Vysočina. Patříme tak mezi menšinu golfových klubů, které dnes jako občanské sdružení nejen poskytují možnost svým členům hrát golf, ale také jsou majiteli a provozovateli golfového areálu. 

Od  sezony 2012 také provozujeme klubovnu a cvičný areál, skládající se z driving range, putting greenu a chipping greenu.
V současné době má GCCSH cca 400 členů. Více než 3/4 se aktivně věnují hraní golfu a mají platný HCP. Velkou pozornost věnujeme práci s mládeží, provozujeme Tréninkové Centrum Mládeže (TCM).   

Organizační struktura

Fungování GCCSH je řízeno výborem, voleným na členských shromážděních na dvouleté volební období. Do čela výboru je volen Prezident, který je spolu s jedním členem výboru statutárním orgánem GCCSH. Na činnost Výboru GCCSH dohlíží Revizor, který je také volen na dvouleté období. Každodenní život klubu řídí Manažer GCCSH, ten je přímo zodpovědný výboru GCCSH.

Více informací o fungování našeho klubu naleznete ve Stanovách GCCSH.

Soubory ke stažení: