Místní pravidla

 

Místní pravidla na hřišti GCCSH 

-Trestné oblasti jsou vyznačeny červenými a žlutými kolíky.
-Půda v opravě je vyznačena modrými kolíky, nebo modrými čarami, hra z ní je zakázána a hráč musí vzít plnou úlevu.
-Po levé straně dráhy č.5 je bílými kolíky vyznačen vnitřní aut, který platí pouze pro hru na této jamce
-Po levé straně dráhy č.9 je bílými kolíky vyznačen aut
-Po pravé straně dráhy č.7 je bílými kolíky vyznačen vnitřní aut, který platí pouze pro hru na této jamce.
-Koleje od vozidel, nezatravněná místa větší než složená scorecard a krtince jsou považovány za půdu v abnormálním stavu.
-Trest za porušení místních pravidel:
Hra na jamky – ztráta jamky, hra na rány – 2 trestné rány.

 

Základní pravidla golfové etikety platná na hřišti GCCSH:

 • Dodržuj etiku oblékání a dbej, ať ji dodržují i tví hosté
 • Vždy nahlaš započetí své hry v recepci
 • Chovej se při hře tiše a kultivovaně
 • Nenarušuj koncentraci spoluhráčů
 • Dodržuj pravidla fair play a rychlost hry
 • Na jamkovišti oprav stopy po dopadu míčku
 • Vrať a zašlápni vyseknutý „řízek“
 • Neprováděj cvičný švih na odpališti
 • Urovnej po sobě písek v bunkru
 • Uvolni hrací dráhu rychlejšímu flightu i bez požádání vždy, kdykoli je před Tebou alespoň jedna celé dráha volná
 • Vždy dbej na to, abys zanechal hřiště v lepším stavu než bylo před započetí tvé hry
 • Odpadky a nedopalky odhazuj do příslušných nádob
 • Přichází-li bouřka, okamžitě přeruš hru
 • Po ukončení turnajové hry neprodleně odevzdej skorkartu podepsanou tebou i zapisovatelem
 • Při opakovaném porušení některého z těchto pravidel, může být hráč vykázán ze hřiště, případně diskvalifikován z turnaje, bez nároků na vrácení hracích poplatků.